Na stránke pracujeme!

Už viac ako 16 rokov prinášame zákazníkom tie najkvalitnejšie telekomunikačné služby a úzko spolupracujeme so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.,. V našej predajni na 1. Československej brigády 57 vás obslúži vždy ochotný personál, ktorí vám poradí v oblastiach služieb ponúkaných spoločnosťou Slovak Telekom a. s.,.